Sürdürülebilirlik
İstediğimiz Dünya’yı yaratmak için, UNGC’nin sürdürülebilir
şirketleri ve paydaşlarını küresel olarak harekete
geçirme misyonunu destekliyoruz.

Sürdürülebilirlik komitemizin çalışmaları sayesinde 2022 Sürdürülebilirlik Raporu yayında.

5 çalışma grubumuzun gücü ve titiz çalışmasıyla şekillenen yeni stratejilerimiz ile daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerliyoruz;

  1. Çevre Çalışma Grubu
  2. İnsan ve Toplum Çalışma Grubu
  3. Ar-Ge ve İnovasyon Çalışma Grubu
  4. Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu
  5. Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu

Sürdürülebilirlik Raporu 2022

NORMIE’YLE TANIŞIN
Size yardımcı olacak bilgi ve güncellemeleri öğrenin